• About me

    I paint stories of courage. Breaking free from the expectations, embracing the boundless possibilities of self-expression. Through the themes such as freedom, introspection, and womanhood, I encourage you, dear visitor, to explore deeper meanings within my artwork.

     

    O mně

     

    Maluji příběhy odvahy, vymanění se z očekávání, přijímání nekonečných možností sebevyjádření. Prostřednictvím témat jako je svoboda, introspekce a ženství tě, milý navštěvníku, vybízím k tomu, abys v mých dílech objevoval hlubší významy.